Ankara’da 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Kalem Vakfının organizasyonu ile gerçekleşen 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu’nda Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı dönemin koşulları, düşün dünyası ve tasavvufi görüşleri ele alındı. TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, günlük hayattaki bunalımlardan kaçıp sığınılan ender yerlerden birisinin Hacı Bayram-ı Veli olduğunu belirterek, Sadece vatandaşlarımız şehrin dışından ziyaret etmek için gelmiyor. Aynı zamanda bu şehirde bulunanlar, gidip ruhen sekinet bulmak istedikleri dönemlerde oraya Hacı Bayram-ı Veli’nin huzuruna gidiyor. Orada Allah’a sığınıyor. Hacı Bayram-ı Veli milletimiz için, bizler için de bir sığınma mekanıdır, arınma mekanıdır. Dualarımızın kabul edildiğine inandığımız mekanlardan birisidir diye konuştu.

“Bilginin iki temel diğer faktörlerle desteklenmesi lazım”

Anadolu topraklarındaki irfan geleneğiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, Anadolu topraklarında Müslümanlığın yerleşmeye başlaması 1071’den öncedir. Alparslan Gazi’nin Anadolu’yu fethinden öncedir. Horasan erenleri vasıtasıyla bu gerçekleşmiştir. Anadolu ve Rumeli topraklarının her tarafına yayılmışlardır. Çünkü tek başına marifetullahtan uzak bir şekilde tek başına bilmek bir mana ifade etmiyor. Bilginin iki temel diğer faktörlerle desteklenmesi lazım. Bilgi eğer hikmetsizse bir anlam ifade etmez. Bilgi eğer irfansızsa yine bir anlam ifade etmez. İrfan da insanın kendisini, yaratılanın karşısında kendisinin eksikliğini bilmesidir. İrfan geleneği dediğimiz bu gelenek Horasan erenleriyle birlikte başlamış ve Anadolu topraklarında asırlardır böyle bir nakış gibi işlenmiştir dedi.

İslam’ın birinci büyük döneminin Hazreti Peygamber (SAV) ve ashabının oluşturduğu altın dönem olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, Hazreti Peygamberin tabiriyle sonradan gelenleri ‘melik-i adud’ olarak tanımladığı, yani ısırıcı sultanlar devrine kadar olan o Asr-ı Saadet devridir. Maalesef sonra ısırıcı, zalim sultanlar, Emevi hanedanı, arkasından bir sürü yanlışlıklarla İslam, Hazreti Peygamberin öğrettiği ana eksenden sapmış, bir şekilde oradan ayrılmaya başlamıştır. Bunun üzerine İslam’ın büyük çıkışı dediğimiz Horasan erenlerinin Hicri 7. asırda ortaya koymuş olduğu, tabiri caizse İslam’ın irfan geleneğinin yeniden mayalanarak yeniden vücut bulduğu bir hazırlık dönemi söz konusudur. İrfan geleneği ya da gazavat ehlinin İslam dünyasına yeniden ayar verdiği, İslami geleneğin yeniden Hazreti Peygamberin sahih çizgisine doğru çekmeye çalıştığı bu dönem Anadolu toprakları için en bereketli dönemi oluşturmuştur. Bu gelenek Türkiye’nin her yerinde Anadolu ve Trakya topraklarının, Rumeli topraklarının her yerinde varlığını sürdürüyor ifadelerini kullandı.

Ülkemizin dini, beşeri, tarihi ve kültürel geçmişi ile harmanlanmış bir kalkınma modelini benimsemesi çok daha isabetli olacaktır”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise, “Ajansımız, bir toplumun tekemmülünde ekonomik kalkınmanın tek başına yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle Ankara’daki sosyal hayatın gelişmesi sürecinde de öncü olmayı hedeflemektedir. Ahilik teşkilatında Hacı Bayram-ı Veli dergahındaki örneklerde olduğu gibi ülkemizin dini, beşeri, tarihi ve kültürel geçmişi ile harmanlanmış bir kalkınma modelini benimsemesi çok daha isabetli olacaktır” dedi.

Sempozyumun açılışına Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Kalem Vakfı Başkanı Musa Şahin ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Posted Under
Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir