(Özel Haber) ’Rekabetçi Sektörler Programı’ 81 ili kapsayacak

Sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, borsalar, üniversiteler, valilikler bu programımızdan yararlanabilirler” dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan ikinci dönem projesinin tanıtımı İhlas Haber Ajansı’na ()yapıldı. Program kapsamında; imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projelere 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. 2026 yılının sonuna kadar devam edecek projeye valilikler, belediyeler, il özel daireleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı odalar, borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvuru yapabilecekler.

RSP’ye ilişkin muhbirlerine açıklama yapan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, “Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile desteklenen ve özünde de KOBİ ve girişimcilik sektörüne destek sağlayan bir program. İki ayrı dönemden oluşturuluyor. İlk programımız 2007-2013 bütçe dönemini kapsayan uygulamalar ile 2018 yılının sonuna kadar devam edecek olan programımız. İkinci programımız da 2014-2020 yılını kapsayan bir bütçe dönemi ve uygulamalar itibariyle de 2026 yılına kadar devam edecek olan bir destek programı” bilgisi verdi.

“Temel amaç rekabet gücünü artırmak”

İlk programın Türkiye genelinde milli gelir ortalamasının yüzde 75’in altında kalan illerde uygulandığını, tanıtımını yaptıkları ikinci dönemin ise tüm illerde uygulanacağını açıklayan Murat Altun, programlarını bütün ülkeye yayarak daha nitelikli projeler almayı hedeflediklerini kaydetti. İkinci programlarında da geri kalmış bölgelere yine alt yapı açısından destek vereceklerinin altını çizen Altun, “Özellikle gelişmiş Batı bölgelerimizden katma değeri yüksek, inovativ projeler bekliyoruz, bunu da her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Temel amacımız bölgelerimizde ya da illerimizde öne çıkan sektörlerin karşılaştıkları sorunları gidererek, o sektörlerin rekabet gücünü daha da artırmak” dedi.

“Çok güzel uygulama örnekleri ortaya koyduğumuzu düşünüyorum”

2007 yılından bu yana yürütülen ilk dönem programından örnekler de veren Altun, şunları söyledi:

“Çok güzel uygulama örnekleri ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Örneğin; Bayburt ilimizde bir doğal taş fabrikasını yaptık ve faaliyete geçirdik. Bu bölgemizde çıkarılan doğal taşlarımız daha önce işlenmeden, bloklar haklinde yurt dışına katma değer oluşturmadan ihraç ediliyorken şu anda o bölgede çıkarılan taşlar yine o bölgede işlenmek suretiyle katma değer oluşturarak artık piyasaya çıkartılıyor.”

“İkinci programımız kapsamında çağrıya çıktık”

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ikinci programlarının tanıtımını yapmaya başladıklarını söyleyen Altun, “İkinci programımız kapsamında çağrıya çıktık. Sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, borsalar, üniversiteler, valilikler, bu programımızdan yararlanabilirler. Şu anda çağrımız açık. Bu kurum ve kuruluşların bizim programımıza katılmalarını, projelerini geliştirmelerini ve rekabet güçlerini arttırmalarını istiyoruz. Bu bağlamda da özellikle Ar-Ge inavasyona yönelik teknolojinin ticarileştirilmesi, markalaşma ve aynı zamanda da imalat sanayinin dijital dönüşümüne yönelik projelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje 2026 yılının sonuna kadar devam edecek.

Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan birçok alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlayan bir program olan RSP’nin birinci döneminde amacı; Türkiye’deki gayri safi milli hasılası yüzde 75’in altında bulunan bölgelerdeki farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle Türkiye’nin ekonomisinin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi oldu. Programın 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde; Türkiye’nin görece daha az gelişmiş 43 iline bölgesel rekabet gücünü artırarak sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlamak amacıyla sunulan projelere 565 milyon euro mali kaynak aktarıldı.

Posted Under
Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir